Så räddas lokaljournalistiken

I förra kolumnen slog vi fast att papperstidningen försvinner 2018. Det utlovades även en lösning för att inte journalistiken ska dö med den. Den kommer här:
Skilj ut lokalradion från Sveriges Radio och förstärk den med 1200 journalister. Den nya organisationen, med nästan 2000 journalister, får 25 lokala nyhetsbyråer i hela landet. Journalisterna ägnar sig enbart åt traditionell bevakande journalistik i text, bild och ljud.
Resultatet ställs till allmänhetens förfogande. Allt betalt över skattsedeln. Öppen data blir public service. Konceptet är beprövat. Den norska vädertjänsten Yr.no har till exempel gjort framgångsrika medietjänster möjliga genom att ställa sitt data till allmänhetens förfogande.
Förslaget löser flera problem.
1. Den lokala bevakningen, en livsnerv för demokratin, säkras. Lokalradion har aldrig haft tillräckliga resurser för lokal bevakning och pressens möjligheter minskar raskt. Istället för att två enheter gör ett allt sämre jobb skapas en stark.
2. Medieföretag – och andra som vill bli – kan koncentrera sig på att utveckla egna unika nischer och produkter i den digitala världen. Den lokala bevakningen får de gratis. Paketering och förädling blir avgörande.
3. Det är konkurrensneutralt. Alla har samma chans.
Betyder detta att lokalradion, som den är nu, slutar sända?
Det är upp till SR, de kan som alla andra, använda sig av den journalistik som skapas. De lokala mysprogrammen i P4 får de sköta själv.
Vad kostar 1200 journalister?
1,2 miljarder kronor.
Var kommer dom pengarna ifrån?
Hälften från omvandling av presstödet, den den andra hälften från omfördelning på lokalradion som slipper fylla tusentals sändningstimmar med studiosnack och Miley Cyrus. Lokalradion kostar omkring 1,3 miljarder men bara 600 miljoner går till programmen och ännnu mindre till nyhetsbevakning, enligt SR.
Andra fördelar?
Att starta helt nytt. Kunskap om API:er och databaser skulle vara lika självklara som om att skriva en ingress och intervjuteknik. Delning och crowd sourcing lika viktigt som morgonmöten och personalplanering.

Publicerad i tidningen Resumé vintern 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *