Så löser vi allt och #allablirglada

I förra kolumnen gjordes lokalradion till Open Source för att rädda lokaljournalistiken. Nu löser vi problemen med arbetslöshet och jobbleda: #baramänniska
Lösningen finner vi i Israels skolväsende. Där har lärare rätt till ett betalt sabbatsår vart sjunde arbetsår.
Att det är just vart sjunde, beror nog på att den judiska schmita inträffar med den periodiciteten . Under det sjunde sabbatsåret får ingen jude, enligt Torah, bruka sin jord . Vilket är jobbigt för Israels bönder och fruktodlare. Lösningen är sedan 1889 att sälja jorden till icke-judar, hyra den under sabbatsåret och sen köpa tillbaks den vid årets slut. En lösningsorienterad ”hetter” som fortfarande är omdiskuterad.
Men nu var det lärarna som alltså får ta ledigt för att förkovra sig. Ett förslag som Sverige bör ta efter. I avvaktan på att riksdagen beslutar detta bör kommunikationsföretag gå först! De kan bli ett showcase för resten av arbetsmarknaden.
Ett sabbatsår löser problem både för den enskilde, företaget och det allmänna. Den som drar nytta av den utvecklas i sitt yrke och tröttnar inte lika fort. Någon annan får vikariera på hens plats. Rent matematiskt skulle 630 000 personer behöva ersättas varje år om alla i arbetskraften tog ledigt var sjunde år.
Hejdå, arbetslösheten!
Och hej kreativeten!
Gamla medarbetare får nya färdigheter. Nya förmågor tillför energi och nya erfarenheter. Nya värden skapas åt ägarna. #allaglada
Men, frågar ni oroligt, om de inte kommer tillbaks till byrån/redaktionen efter sabbatsåret? Om de lär sig att dreja istället för Ruby on Rails (Googla!) och flyttar till Österlen?
Då ersätts hen med en mer motiverad person. Bra för alla.
Men, frågar ni bekymrat, kommer detta inte att kosta rasande mycket för byråer och medier?
Nej, det är inte en kostnad. Det är en investering.

Publicerad i tidningen Resumé 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *